"Harnessing the Science of Fisheries for Food, Nutrition and Livelihood"

Email Login

info@tnjfu.ac.in

04365 - 241444


Press Release
மீனவர்களுக்கு நவீன தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் - தினமணி , பிப்ரவரி 21, 2019
 • மீனவர்களுக்கு நவீன தொலைத்தொடர்பு கருவிகள் - தினமணி , பிப்ரவரி 21, 2019
 • Read More
Press Release
மீனவர்களுக்கு ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கருவிகள் வழங்குதல் பிப்ரவரி 21, 2019 - தினபூமி
 • மீனவர்களுக்கு ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கருவிகள் வழங்குதல் பிப்ரவரி 21, 2019 - தினபூமி
 • Read More
Press Release
அரசு கல்லூரி - பல்கலைக்கழகங்களில் ரூ.78 கோடியில் புதிய கட்டிடங்கள் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே . பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் - பிப்ரவரி 21, 2019
 • அரசு கல்லூரி - பல்கலைக்கழகங்களில் ரூ.78 கோடியில் புதிய கட்டிடங்கள் - முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே . பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் - பிப்ரவரி 21, 2019
 • Read More
Press Release
மீனவர்களுக்கு ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கருவிகள் வழங்குதல் பிப்ரவரி 19, 2019
 • மீனவர்களுக்கு ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கருவிகள் வழங்குதல் பிப்ரவரி 19, 2019
 • Read More
Press Release
TNJFU 5th Convocation - The Hindu - 09-02-2019
 • TNJFU 5th Convocation - The Hindu - 09-02-2019
 • Read More
Press Release
TNJFU 5th Convocation - Indian Express - 09-02-2019
 • TNJFU 5th Convocation - Indian Express - 09-02-2019
 • Read More
Press Release
TNJFU 5th Convocation - Dinathanthi - 09-02-2019
 • TNJFU 5th Convocation - Dinathanthi - 09-02-2019
 • Read More
Press Release
TNJFU 5th Convocation - 2019 - Dinamani - 09-02-2019
 • TNJFU 5th Convocation - 2019 - Dinamani - 09-02-2019
 • Read More
Press Release
TNJFU 5th Convocation - Dinakaran - 09-02-2019
 • TNJFU 5th Convocation - Dinakaran - 09-02-2019
 • Read More
Press Release
TNJFU 5th Convocation - 2019 - Dinamalar - 09-02-2019
 • TNJFU 5th Convocation - 2019 - Dinamalar - 09-02-2019
 • Read More
Press Release
கடல்சார் அறிவியல் படிப்பு விரைவில் தொடங்கப்படும்
 • கடல்சார் அறிவியல் படிப்பு விரைவில் தொடங்கப்படும்
 • Read More
Press Release
Press News on National Conference on Agricultural Scientific Tamil Published in The Hindu (Tamil) on 20.11.2018
 • Press News on National Conference on Agricultural Scientific Tamil Published in The Hindu (Tamil) on 20.11.2018
 • Read More